Volsonis u gradu Krku

Volsonis u gradu Krku

Vremeplov pod Galerijom Stanić

Uređenjem objekta na Veloj placi i slučajnim otkrićem prilikom radova, u gradu Krku otvorio se jedinstveni prostor koji je do tada bio skriven i stoljećima zatrpavan. U samo petnaestak metara širine možete vidjeti širenje grada kroz više od dvije tisuće godina. Tu se nalazi gradski bedem iz IV. ili III. stoljeća prije Krista, pa bedem iz I. stoljeća, kao i onaj iz IV. stoljeća pa onaj iz X. Stoljeća, te „najnoviji", ovaj koji se vidi i s vanjske strane, a koji potječe iz XV. stoljeća. Osim toga, otkrivena je i kula iz IX. stoljeća, žrtvenik Venerinog hrama i još mnogo toga...

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju