Crkva sv. Krševana pored Glavotoka

Crkva sv. Krševana pored Glavotoka

U blizini Milohnića

Malena poput kutije šibica, ali monumentalna kao katedrala.

Crkvica svetog Krševana, nastala negdje u XII. stoljeću, nalazi se iznad uvale Čavlena i danas je izvan značajnijih puteva, no nekada je očito ovaj prostor imao znatno važniju ulogu. Prema pričama otočana to je zavjetna crkvica pomoraca i ribara. Danas je to zdanje djelomično restaurirano, a nalazi se na obilježenim pješačkim stazama i zanimljiva je za obilazak tijekom ugodne šetnje.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja, Crkve, samostani, kapele

Pokrenite navigaciju