Krčka katedrala

Krčka katedrala

U gradu Krku

Najprepoznatljiviji motiv grada Krka

Krčka je katedrala zapravo kompleks nekoliko sakralnih objekata. Osnova je ranokršćanska bazilika izgrađena u V. stoljeću na mjestu rimskih termi. Tijekom dugih godina svojega postojanja na katedrali su se ocrtavali razni stilovi: romanika, gotika, renesansa, barok. Prvi se put u pisanim dokumentima spominje 1186. godine, a posvećena je Uznesenju Marijinom.

Crkve, samostani, kapele

Pokrenite navigaciju