Plaže u Baški

Plaže u Baški

 • Baška

 • Vrsta: šljunak
 • Dimenzije: dužina 17 m, širina 5 m
 • Pristup: pješice, plovilom
 • Baška

 • Vrsta: kamenje
 • Dimenzije: dužina 35 m, širina 6 m
 • Pristup: pješice, plovilom
 • Baška

 • Vrsta: šljunak, sitnije kamenje
 • Dimenzije: dužina 330 m, širina 15 m
 • Pristup: biciklom, pješice
 • Baška

 • Vrsta: šljunak, sitnije kamenje
 • Dimenzije: dužina 30 m, širina 7 m
 • Pristup: plovilom
 • Baška

 • Vrsta: šljunak, sitnije kamenje
 • Dimenzije: dužina 50 m, širina 10 m
 • Pristup: plovilom
 • Baška

 • Vrsta: šljunak, sitnije kamenje
 • Dimenzije: dužina 25 m, širina 9 m
 • Pristup: plovilom
 • Baška

 • Vrsta: šljunak, sitnije kamenje
 • Dimenzije: dužina 60 m, širina 8 m
 • Pristup: pješice, plovilom
 • Baška

 • Vrsta: šljunak, sitnije kamenje
 • Dimenzije: dužina 33 m, širina 10 m
 • Pristup: plovilom
 • Baška

 • Vrsta: šljunak, hridi
 • Dimenzije: dužina 25 m, širina 6 m
 • Pristup: automobilom, biciklom, pješice
 • Baška

 • Vrsta: šljunak, sitnije kamenje
 • Dimenzije: dužina 40 m, širina 7 m
 • Pristup: automobilom - asfaltirana cesta, biciklom, pješice
 • Baška

 • Vrsta: šljunak, sitnije kamenje
 • Dimenzije: dužina 40 m, širina 7 m
 • Pristup: pješice, plovilom
 • Baška

 • Vrsta: šljunak, sitnije kamenje
 • Dimenzije: dužina 11 m, širina 4 m
 • Pristup: pješice, plovilom
 • Baška

 • Vrsta: šljunak
 • Dimenzije: dužina 60 m, širina 10 m
 • Pristup: pješice, plovilom
 • Baška

 • Vrsta: šljunak
 • Dimenzije: dužina 42 m, širina 10 m
 • Pristup: pješice, plovilom
 • Baška

 • Vrsta: šljunak, sitnije kamenje
 • Dimenzije: dužina 200 m, širina 7 m
 • Pristup: pješice
 • Baška

 • Vrsta: šljunak, sitnije kamenje
 • Dimenzije: dužina 35 m, širina 7 m
 • Pristup: pješice, plovilom
 • Baška

 • Vrsta: šljunak, sitnije kamenje
 • Dimenzije: dužina 66 m, širina 20 m
 • Pristup: pješice, plovilom
 • Baška

 • Vrsta: sitnije kamenje
 • Dimenzije: dužina 100 m, širina 10 m
 • Pristup: pješice, plovilom
 • Baška

 • Vrsta: šljunak, sitnije kamenje
 • Dimenzije: dužina 240 m, širina 20 m
 • Pristup: pješice, plovilom
 • Baška

 • Vrsta: šljunak, sitnije kamenje
 • Dimenzije: dužina 950 m, širina 25 m
 • Pristup: automobilom - asfaltirana cesta, biciklom, pješice
 • Baška

 • Vrsta: šljunak, sitnije kamenje
 • Dimenzije: dužina 200 m, širina 13 m
 • Pristup: pješice, plovilom
 • Baška

 • Vrsta: šljunak, sitnije kamenje
 • Dimenzije: dužina 600 m, širina 15 m
 • Pristup: automobilom - asfaltirana cesta, biciklom, pješice

Kako doći