Poliptih sv. Lucije u Jurandvoru

Poliptih sv. Lucije u Jurandvoru

U blizini Baške

Autor poliptiha je Paolo Veneziano, a napravljen je oko 1340. godine. Poliptih, osim svete Lucije i prizora iz njenog života, prikazuje raspelo te nekoliko svetaca štovanih u Baški i na otoku Krku. Izvorno se poliptih nalazio u crkvi sv. Lucije u Jurandvoru kraj Baške gdje je izložena replika, a original je pohranjen u krčkoj biskupiji.

Ostale znamenitosti

Pokrenite navigaciju