Kapela sv. Tome Apostola pored Baške

Kapela sv. Tome Apostola pored Baške

Jugoistočno od crkve sv. Ivana i mjesta gdje se nekada nalazio Kaštel Baška možete pronaći ruševine kapele sv. Tome apostola. Postojanje kapele prvi puta je zabilježeno 1527. godine, ali nažalost već 1590. godine kapelica se prestaje spominjati što dovodi do zaključka da se više ne koristi.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju