Crkva Svetog Križa u Jurandvoru

Crkva Svetog Križa u Jurandvoru

U blizini Baške

Placu u Jurandvoru krasi crkva sv. Križa iz 18. stoljeća. U njenoj unutrašnjosti ističe se drveni oltar iz doba zreloga baroka, te predoltarnik na čijoj je drvenoj ploči oslikan motiv duša u čistilištu.

Crkve, samostani, kapele

Pokrenite navigaciju