Crkva sv. Kristofera (Kristofora) u Baški

Crkva sv. Kristofera (Kristofora) u Baški

Jedina crkva na otoku Krku posvećena sv. Kristoferu, patronu putnika. Smještena je pored ceste koja vodi do crkve sv. Ivana i bašćanskog groblja. U vizitaciji iz 1568. g. spominje se da je zapuštena i u vrlo lošem stanju.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju