Kapela sv. Eufemije u Baški

Kapela sv. Eufemije u Baški

Građena u romaničkom stilu, nalazi se na maloj uzvisini ispod vrha Zakam sjeverozapadno od Baške. U narodu je poznata kao sv. Fumija. Podaci o gradnji datiraju iz 1344. g., a spominje se u vizitacijama biskupa da Torre 1590., te biskupa Davida 1686. godine. U blizini crkve vidljivi su ostatci kuća što nas dovodi do zaključka da se na ovome prostoru  nalazilo naselje.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju