Crkva Sv. Duha u Baški

Crkva Sv. Duha u Baški

Smješteni na brdu iznad Baške, pored crkve sv. Ivana i starog Kaštela Baška, nalaze se ostaci crkve sv. Duha. Spominje se još 1346. kao sjedište Bratovštine sv. Duha. Napuštena je u 18. st.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju