Crkva sv. Nikole za Bagom

Crkva sv. Nikole za Bagom

U blizini Baške

Obilazak ove crkve moguć je samo plovilom ili pješačkim stazama. Smještena je na uzvisini rta Sv. Nikole, južno od Baške. Ranoromaničkog je stila gradnje, a pretpostavlja se da se radi o zavjetnoj crkvi obzirom da u blizini nema tragova naseljenosti. Sv. Nikola je poznat kao zaštitnik pomoraca i ribara pa su se često na mjestima opasnim za plovidbu ljudi zavjetovali ovome svecu. Crkva je korištena do sredine 16. st.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju