Crkva sv. Nikole u Maloj Luci

Crkva sv. Nikole u Maloj Luci

U blizini Baške

Nalazi se u nekadašnjem naselju Bosar u Maloj Luci u blizini Baške, a bila je dio samostana sv. Nikole koji se tu nalazio do 16. st.  Ova crkva iz romaničkog razdoblja je vrlo vjerojatno izgrađena na mjestu starije crkve. U apsidi, na ostacima žbuke, naziru se tragovi fresaka. U blizini su pronađeni ostaci još dviju crkava što upućuje na važnost ovog nekadašnjeg naselja koje, uz akropolu Korintija, čini stratešku ranobizantsku utvrdu.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju