Korintija – Bosar

Korintija – Bosar

U blizini Baške

Istočno od Baške, između dvije duboke uvale, Vela i Mala Luka, smjestili su se poluotok Sokol i područje Bosar. Ovo je područje s kopnene strane izolirano brdima visine do 350 m, a dostupno je s istočne strane morskim putem. Ovdje je, još u 7. st. pr. Kr., bila ratna luka liburnijske mornarice. U kasnoj antici ovo je područje bilo naseljeno, a dovodi se u vezu s razdobljem bizantskog cara Justinijana I. koji je vladao u 6. st. Područjem dominiraju ostaci utvrde (kastrona) na uzvisini od 129 m. U podnožju su ostaci većeg naselja s tri crkve i dva zdenca. Najmlađe građevine ostaci su samostana sv. Nikole iz 16. st.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju