Lokalitet Mira

Lokalitet Mira

U blizini Baške

Uz cestu, između Jurandvora i Baške, otkriveni su ostaci sakralne građevine iz 5. st. Otkriće se dogodilo slučajno, kada se pod oranicom pojavio mozaik crkvene podnice. Slično kao i na nekoliko drugih lokacija, crkva je nastala preuređenjem staroantičke građevine. U mozaiku je vidljivo ime donatorice Saprille koja je dala sagraditi apsidu crkve, a tu su i imena drugih donatora. Ispred crkve su ostaci grobova među kojima je i jedan sarkofag.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju