Crkva Sv. Trojice u Baški

Crkva Sv. Trojice u Baški

Izgrađena je 1723. godine i nalazi se u središtu Baške, a u njoj je zanimljiva velika oltarna pala Franje Jurića, te renesansna slika Posljednja večera iz majstorskog opusa Jakova Palme (1544.-1628.).

Crkve, samostani, kapele

Pokrenite navigaciju