Kaštel Baška

Kaštel Baška

U blizini Baške

Kaštel Baška se prvi puta, u pisanim dokumentima, spominje 1232. godine kao Besca. Nakon što su Mlečani spalili kaštel 1380. godine stanovništvo ga je napustilo i nastanilo se uz more (Pri mori) gdje se, uz luku, razvilo novo naselje, Baška.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja

Pokrenite navigaciju