Crkva sv. Marka u Baški

Crkva sv. Marka u Baški

Izgrađena je 1514. godine na mjestu gdje se prije 1500 godina nalazila dvojna starokršćanska bazilika s krstionicom. Veličina i grandioznost kompleksa nad kojim se crkvica nalazi daje nam do znanja da je u prošlosti ovo područje bilo gusto naseljeno.

Arheološka nalazišta i ostaci crkava, utvrda, naselja, Muzeji, galerije, etnografske zbirke..., Crkve, samostani, kapele

Pokrenite navigaciju